اسلاید: Dicom
Telemedicine
پاورپوینت اماده در مورد بیماریهای مقاربتی
کد سکته مغزی - کد 724 (پوسترها و پمفلتهای سکته مغزی)- کد استروک
کد سکته قلبی - کد 247 (پوسترها و پمفلتهای سکته قلبی)
پوستر ایمنی بیمار (پوستر جامع ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان) - patient safety poster
راهنمای بخش فك و صورت و طب تسكینی و درد
نحوه سازمان دهي محتويات پرونده پزشکی
منابع انسانی و تأمین نیروی انسانی در بخش مدارک پزشکی
مدیریت ریسک بخش فناوری اطلاعات سلامت